VẦNG SÁNG BẠCH HÓA CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

(反派白化光环)

Tác giả : Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit : Belle.

Thể loại : Cường cường, tiên hiệp, tu chân, 1×1, HE.

Độ dài : 113 chương chính văn + 6 chương PN.

Tình trạng bản gốc : Hoàn.

Tình trạng edit : Hoàn.

Gốc : Tấn Giang.

QT& Raw : dithanbangdanilam.

Văn án.

Cùng về nơi nao? Chỉ có tuyết lạnh.

Người nào đi cùng ta? Chỉ có những năm tháng.

Một số điều nho nhỏ.

Bản edit không chắc chắn 100% nên đừng mang nó ra ngoài, tội người edit. 

Lỗi chắc chắn có, lấy thân báo đáp cho người chỉ ra, đừng bơ lỗi, tội người edit. :3

Đừng chuyển ver, tội người edit. 

Share word sau khi làm xong (nếu được), lấy word đừng dùng vào mục đích thương mại, tội người edit. 

Cầu người lấp hố chung, cô đơn một mình, tội người edit. :'<

Update vào chủ nhật.

Hình minh họa.

Họa sĩ : Tuyết Đại Huân.

Fanart Ân Bích Việt do bạn Ingall Inkyl vẽ tặng. _(:3JL)_

MỤC LỤC.

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7Chương 8 | Chương 9

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12

Chương 13 | Chương 14

Chương 15

Chương 16 | Chương 17

Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24

Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29

Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33

Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Chương 37 | Chương 38

Chương 39

Chương 40 | Chương 41

Chương 42 | Chương 43 | Chương 44

Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48

Chương 49 | Chương 50 | Chương 51| Chương 52 | Chương 53

Chương 54 | Chương 55 | Chương 56 | Chương 57

Chương 58 | Chương 59 | Chương 60

Chương 61 | Chương 62

Chương 63

Chương 64 | Chương 65

Chương 66 | Chương 67 | Chương 68

Chương 69 | Chương 70 | Chương 71 | Chương 72

Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76 | Chương 77

Chương 78 | Chương 79 | Chương 80 | Chương 81

Chương 82 | Chương 83 | Chương 84

Chương 85 | Chương 86 |

Chương 87

Chương 88 | Chương 89

Chương 90 | Chương 91 | Chương 92

Chương 93 | Chương 94 | Chương 95 | Chương 96

Chương 97 | Chương 98 | Chương 99 | Chương 100 | Chương 101

Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105

Chương 106 | Chương 107

Chương 108

Chương 109 | Chương 110

Chương 111 | Chương 112 | Chương 113

Chương 114 | Chương 115 | Chương 116 | Chương 117

Chương 118 | Chương 119

HOÀN.

WATTPAD

WORD/PRC/EPUB/PDF

Cảm ơn thím RedWineInTheDarkNight đã giúp tui làm file lưu trữ. ❤